rozpis.pdf rozpis.doc

Rozpis

závodu 1. jarního žebříčku Pražské a Středočeské oblasti,
1. závodu veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti,
závodu celostátního Rankingu (koeficient 1.00),
veřejného a náborového závodu

Pořádající orgán:

Středočeský svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt:

Sportovní klub orientačního běhu Roudnice nad Labem

Datum:

Sobota 22. března 2014

Místo konání:

Libotenice, okres Litoměřice, areál SK Libotenice
GPS: 50°28'45.638"N, 14°13'27.335"E

Typ závodu:

Závod na zkrácené klasické trati, intervalový start.
Závody probíhají podle platných pravidel OB.
Předpokládané časy vítězů podle platných pravidel orientačního běhu, soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a soutěžního řádu PSOS (na spodní hranici intervalů pro klasickou trať).

Kategorie:

D-10L, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D21L, D21K, D35L-, D35K-, D45L-, D45K-, D55-, D65-, D75-
H-10L, H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H21L, H21K, H35L-, H35K-, H45L-, H45K-, H55-, H65-, H75-
HDR (rodiče s dětmi), trať pro příchozí P3 (3 km), tréninková trať T5 (5 km)
Závodníci kategorie HDR, P3, T5 mohou startovat kdykoliv v časovém intervalu vymezeném v pokynech, přes startovací krabičku.
Nasazování závodníků do kategorií DH21 se řídí soutěžním řádem systému Ranking. Podkategorie H21L a D21L po 90 startujících, H21-K a D21-K bez omezení. Držitelé lic. E, R a A (HD 18-20) mohou startovat v podkategorii L i nad uvedený počet.

Mapa:

Mrchový kopec 1 : 10 000, E = 5m, stav březen 2014, autor Pavel Simr.
Rozměr A4, laserový tisk, mapový klíč (ISOM 2000).
Mapa nebude vodovzdorně upravena. Mapníky k dispozici na startu.
Tisk: Reklamy Jilemnice

Terén:

Plochý, na četných místech terénní detaily (písečné duny, terénní objekty spojené s vojenskou činností. Převážně dobře průběžný, hustá síť komunikací.

Ražení:

Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Závodníci, kteří nedisponují vlastními SI čipy, si je mohou vypůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč, záloha na půjčení pro neregistrované závodníky je 700 Kč.

Prezentace:

v centru závodu 8:30-9:30

Start:

00 = 10:00 hod.

Vzdálenosti:

parkoviště-centrum 50-1000 m
centrum-start do 2000 m
cíl-centrum 0 m

Přihlášky:

Do neděle 16. 3. 2014 23:59:59 přes ORIS, nouzově na adresu: : sedlakradek@centrum.cz.Přihlášky přes ORIS budou ukončeny ve středu 19.3.2014 v 18 hod. Po té pouze přes email a v rámci vakantů!!!
Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply). Přihlášku pošlete v povinném formátu ČSOS. Uveďte jméno, registrační číslo, kategorii, kterou chcete běžet, číslo svého SI čipu nebo požadavek na zapůjčení. Závodníci s neúplnými údaji v přihlášce nemusí být zařazeni do startovní listiny soutěží.

Vklady:

Kategorie do 16. 3.     po 16. 3.
HD10L, HDR, P3, T5 50 Kč 50 Kč
HD-10, HD-12, HD-14, HD65-, HD75-      50 Kč 70 Kč
ostatní 90 Kč 130 Kč
Vklady je možné zaplatit na místě v hotovosti případně v termínu přihlášek na účet č. 209199102/0300, variabilní symbol nnnn, kde nnnn je číslo oddílu v adresáři ČSOS. V případě platby převodem je nutné na prezentaci předložit potvrzení o převodu.

Protesty:

Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč během závodu, případně po závodě na adresu: Radek Sedlák, Lipovka 111, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Informace:

Jana Buková, janabuk@atlas.cz, tel.: 731 899 545

Funkcionáři závodu:

Ředitel závodu:     Jana Buková - R3
Hlavní rozhodčí: Radek Sedlák - R2
Stavitel tratí: J.Buková, R.Sedlák