pokyny.pdf pokyny.doc situační plánek.pdf

POKYNY

 

závodu 1. jarního žebříčku Pražské a Středočeské oblasti,  
1. závodu veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti, 
závodu celostátního Rankingu (koeficient 1.00), 
veřejného a náborového závodu

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN

 

Středočeský svaz orientačních sportů

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT

 

Sportovní klub orientačního běhu Roudnice nad Labem

DATUM

 

Sobota 22. března 2014

MÍSTO KONÁNÍ

 

Libotenice, okres Litoměřice, areál SK Libotenice

GPS: 50°28'45.638"N, 14°13'27.335"E

TYP ZÁVODU

 

Závod na zkrácené klasické trati (pro kat. H21), ostatní klasická trať, intervalový start.
Závody probíhají podle 
platných pravidel OB.
Předpokládané časy vítězů podle platných pravidel orientačního běhu, soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a soutěžního řádu PSOS (na spodní hranici intervalů pro klasickou trať).

KATEGORIE

 

D-10L, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D21L, D21K, D35L-, D35K-, D45L-, D45K-, D55-, D65-, D75-
H-10L, H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H21L, H21K, H35L-,  H35K-, H45L-, H45K-, H55-, H65-, H75-
HDR (rodiče s dětmi), trať pro příchozí P3 (3 km), tréninková trať T5 (5 km) 
Závodníci kategorie HDR, P3, T5 mohou startovat kdykoliv v časovém intervalu od 00 – 120 (tj. od 10 – 12hod.), přes startovací krabičku.

PREZENTACE

 

PARKOVÁNÍ

 

 

 

 

VZDÁLENOSTI

 

 

 

MAPA

 

Od 8:30 – 9:30 v centru závodu

 

ZÁKAZ PARKOVÁNÍ V OBCI – dbejte pokynů pořadatelů a přijíždějte na parkování výhradně od obce OLEŠKO (viz.plánek příjezdu). Bude vybírán poplatek 20,-Kč (parkování v areálu slepičárny před znovuzprovozněním).

Majitel si zakazuje volný pohyb psů v místě parkování !!!

 

Parkování – centrum   600m

Centrum – start           500m

Centrum – cíl              100m

 

Mrchový kopec 1 : 10 000, E = 5m, stav březen 2014, autor Pavel Simr.
Rozměr A4, laserový tisk, mapový klíč (ISOM 2000).
Mapa nebude vodovzdorně upravena. Mapníky k dispozici na startu.

Tisk: Reklamy Jilemnice

TERÉN

 

 

START

 

 

 

 

 

CÍL

 

 

 

POPISY

 

TRATĚ

 

ZÁVODNÍ PROSTOR

 

ZAKÁZANÉ PROSTORY

 

Plochý, na četných místech terénní detaily (písečné duny, terénní objekty spojené s vojenskou činností. Převážně dobře průběžný, hustá síť komunikací.

 

00 = 10:00 hod.

Cesta na start bude značena modrobílými fáborky. Kategorie HDR,  P3, T5 startují v libovolném čase 00 – 120 (na startovní krabičku).
3 minuty před startem proběhne kontrola závodníků podle startovní listiny a vynulování SI čipů, 2 minuty před startem check a v čase uvedeném ve startovní listině mohou závodníci odstartovat.

Cíl je na okraji závodního prostoru, vyčítací jednotka bude umístěna v centru závodu.
Mapy budou v cíli vybírány, vydávání map po odstartování posledního závodníka.

Budou připraveny k odběru v centru závodu.

 

Budou připraveny k odběru v centru závodu.

TRATĚ  Kat. H21L má výměnu mapy na jedné z kontrol! Většina tratí má větvení typu motýlek.

 

Veškerý lesní prostor v okolí centra závodu. Dodržujte zákaz vstupu do závodního prostoru.

 

Platí zákaz vstupu do veškerých oplocenek a do zastavěných oblastí, v mapě vyznačených zelenou značkou (privat). Zákaz vstupu do čerstvě osázených pasek (v mapě označenou šrafy)

RAŽENÍ

 

Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Závodníci, kteří nedisponují vlastními SI čipy, si je mohou vypůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč, záloha na půjčení pro neregistrované závodníky je 700 Kč.

 

OBČERSTVENÍ

 

 

ŠKOLKA

 

 

Na trati pro voda a šťáva pro kategorie DH21L, DH35L, H21K,H45L, H18. V centru závodu občerstvení od „místních“.

 

Bude v prostoru shromaždiště (pod stanem)

 

PROSTOR PRO ODDÍL. STANY

 

MYTÍ

 

WC

 

ČAS. LIMIT

 

UZAVĚRKA CÍLE

 

 

Bude vyhrazen vedle hřiště (viz plánek centra). Nevstupujte na hřiště nebo do jeho bezprostředního okolí ( od 10:30 je výkop soutěžního utkání)

 

Až doma L

 

Pouze v centru závodu (venku TOI TOI) na startu WC není!

 

150 minut

 

V 15 hodin

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY

 

PRVNÍ POMOC

 

JURY ZÁVODU

 

PROTESTY

 

 

 

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

 

 

Budou vyvěšovány na shromaždišti.

 

 

V centru závodu.

 

Složení Jury bude vyvěšeno v centru závodu.

 

S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Později písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč během závodu, případně po závodě na adresu: Radek Sedlák, Lipovka 111, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

 

V centru závodu po jeho skončení předběžně ve 12:30 v kategoriích HDR až HD14. První tři závodníci v žákovských kategoriích obdrží diplom a drobnou cenu. V cíli obdrží děti v kat. HDR, HDL drobnou sladkost.

FUNKCIONÁŘI ZÁVODU

 

Ředitel závodu:

Jana Buková - R3

Hlavní rozhodčí:

Radek Sedlák – R2

Stavitel tratí:

J.Buková, R.Sedlák

 

Nezapomeňte vzít tvrdé pečivo pro zvířata v lese!

Doporučený příjezd

Situační plánek