Pokyny

 
Rozpis ke stažení: PDF.

3. závod podzimního žebříčku pro Pražskou a Středočeskou oblast
13. závod žebříčku Ještědské oblasti
Závod veteránských žebříčků Pražské, Středočeské a Ještědské oblasti
Závod Smartmaps cupu
Závod celostátního Rankingu s koeficientem 1.00
Veřejný a náborový závod

Pořádající subjekt:

Sportovní klub orientačního běhu Roudnice nad Labem

Datum:

Neděle 17. října 2010

Klasifikace závodu:

Krátká trať

Centrum:

Fotbalové hřiště u lesa v Černěvsi u Roudnice n.L.

Lokalizace:

50°27´15.9´´N, 14°15´2.51´´E

Parkování:

Auta na louce u shromaždiště. Zákaz parkování mimo určené prostory, dbejte pokynů pořadatelů. Parkovné za auto 20 Kč.
Autobusy budou parkovat v obci po vystoupení závodníků.

Prezentace:

8.30 - 9.30 v centru závodu

Start:

00 = 10:30 start není v blízkosti cíle!

Časový limit:

120 min. pro všechny kategorie.

Vzdálenosti:

parkování - centrum 100 m
centrum - start 1,2 km (modrobílé fáborky)
centrum - cíl 1,3 km (červenobílé fáborky)

Cestou na start a z cíle se přechází frekventovaná silnice č.240, dbejte zvýšené opatrnosti!

Systém ražení:

Elektronický systém ražení SPORTident, poslední ražení při průběhu cílem. V případě poruchy SI kontroly náhradní ražení mechanickými kleštěmi do vyznačených okének na mapě. Kontrola ražení do mapy v cíli. Bez kontroly ražení do mapy bude závodník diskvalifikován.

Šatny:

v prostoru centra ve vlastních vozech a stanech

Startovní listiny:

startovky po oddílech budou vydány při prezentaci, startovky dle kategorií budou vyvěšeny na shromaždišti a na startu

Mapa:

Vyšecko 1:10 000, E=2 m, stav srpen 2010, rozměr A4. Nebude vodovzdorně upravena, na startu budou k dispozici mapníky. Autorem je Pavel Simr. Tisk Reklamy Jilemnice.

Terén:

smíšený les s různou průběžností, převážně rovinatý, místy podrost s vysokou trávou (v mapě značeno „bíle“)

Závodní prostor:

Černěves – Vědomice – Kyškovice – Chodouny

Zakázané prostory:

v blízkosti startu úzká část lesa – v mapě šrafováno (omezení vlastníkem lesa); veškerá pole (osetá nebo zoraná)

Popisy kontrol:

k dispozici formou samoobsluhy v centru

Odebírání map v cíli:

mapy se neodevzdávají, apelujeme na fair-play

Dětský závod / koutek:

v prostoru centra od 10.00 do 13.00 hodin

Občerstvení:

v cíli šťáva, v centru stánek s rychlým občerstvením včetně polévky a guláše

WC:

TOI-TOI v centru

Mytí:

v centru - cisterna s vodou

Vyčítání čipů:

je v prostoru centra a je povinné i pro závodníky, kteří nedokončili závod. Závodníci, kteří mají půjčený čip, jej po vyčtení odevzdají. Za neodevzdané čipy budeme účtovat náhradu 700 Kč.

Výsledky:

budou průběžně vyvěšovány v centru

Vyhlášení výsledků:

pouze pro dětské kategorie do DH14 - v cca 13:30

Předpokládané složení Jury:

Borovička Milan, Kvapil Petr, Novák Tom

Pravidla:

soutěží se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů k soutěžím PO, SO a JO

Funkcionáři:

ředitel: Jana Buková / hlavní rozhodčí: Radek Sedlák tel.737659841 stavba tratí: Jiří Martan / SI: Tomáš Srb

Zdravotní služba:

první pomoc v cíli, další ošetření Nemocnice Roudnice n.L.

Pořadatelé přejí všem závodníkům správný směr!